Spring naar inhoud

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Energie en Balans verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd. Energie en Balans verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Waarom we gegevens nodig hebben
Energie en Balans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we gegevens bewaren
Energie en Balans zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:  het dossier moet minstens gedurende zeven (7) jaar na de laatste behandeling worden bewaard. In geval van behandeling van minderjarigen dient het dossier zeven (7) jaar worden bewaard, vanaf de datum van meerderjarigheid (achttien (18) jaar).

 Delen met anderen

Energie en Balans deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Energie en Balans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Energie en Balans gebruikt functionele, analytische, tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marielle@energieenbalans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Energie en Balans zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Energie en Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marielle@energieenbalans.nl

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Energie en Balans, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                                   Kraaienhorst 6

Postcode en woonplaats                                                  2402 SL Alphen a/d Rijn

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:            68849222

Telefoonnummer:                                                              06 – 41 49 28 30

E-mailadres:                                                                        marielle@energieenbalans.nl